Direktur

Hanta Yuda AR

Hanta Yuda AR

Direktur Eksekutif

Direksi

Erma Yusriani

Erma Yusriani

Direktur Keuangan
Didid Riosani

Didid Riosani

Direktur Logistik
Hendra Kusuma

Hendra Kusuma

Direktur Operasional
Arya Budi

Arya Budi

Direktur Riset

Manager Supervisor

Ira M Rahmiyani

Ira M Rahmiyani

HR - GA Manager
Anggraini Setio A

Anggraini Setio A

Finance Manager
Muhammad Aditya Pradana

Muhammad Aditya Pradana

Marketing & Creative Manager
Rosidawati Priana

Rosidawati Priana

Logistic Manager
Masduri

Masduri

Branding Manager
Faisal Arief Kamil

Faisal Arief Kamil

Research Manager

HRD

Ahmad Al Afif

Ahmad Al Afif

Digital & Creative Specialist (IT)
Sendy Aisah

Sendy Aisah

HR Officer

Finance

Nina Antariksa

Nina Antariksa

Finance Officer

Logistic

Anis Agustina

Anis Agustina

Logistic Officer
Pramita Novia Damayanti

Pramita Novia Damayanti

Logistic Officer

Media

Abdul Cholik

Abdul Cholik

Media Branding Officer
Arsalan Muhammad

Arsalan Muhammad

Media Branding Officer
Faizal Didik Amarudin

Faizal Didik Amarudin

Media Branding Officer
Yasir Araffat

Yasir Araffat

Media Branding Officer
Yoki Alvetro

Yoki Alvetro

Media Branding Officer
Zalpian

Zalpian

Media Branding Officer

Creative

Branding

Fachria Nadilah

Fachria Nadilah

Digital & Media Branding Specialist

Design

Imran Ali Rezakhan

Imran Ali Rezakhan

Digital & Creative Officer
Slamet Abdul Wahid

Slamet Abdul Wahid

Digital & Creative Officer
Luthfi Julhram

Luthfi Julhram

Digital & Creative Officer

Fotografer

Aditya Huda Pratama

Aditya Huda Pratama

Digital Officer
Alif Zuhri Hudya Anka

Alif Zuhri Hudya Anka

Digital Officer
Anry Susetia

Anry Susetia

Digital Officer
Hardian Indra Rukmana

Hardian Indra Rukmana

Digital Officer
Sayyidul Aqsha

Sayyidul Aqsha

Digital Officer

Videografer

Achmad Fudail

Achmad Fudail

Digital & Creative Officer
Ahmad Rifqi Baidhowi

Ahmad Rifqi Baidhowi

Digital & Creative Officer
Arib Anang Ma’ruf

Arib Anang Ma’ruf

Digital & Creative Officer
Junaidi

Junaidi

Digital & Creative Officer

General Affair

Driver